بازسازی خانه

نوع پروژه : مسکونی

محدوده آدرس : پونک

فضای طراحی : 360 متر

ویژگی های پروژه : کارفرمای این پروژه گروه مهندسی باهور که کار طراحی و سرپرستی اجرا بازسازی خانه به عهده داشت

بازسازی خانهاگر در بازسازی خانه و تغییر دکوراسیون داخلی منزل خود به مشکلی برخوردید که راه حل آن را نمی توانید پیدا کنید، در بازسازی خانه به سراغ جدیدترین راهکارهای طراحی بروید. از مدل های جدیدی که جذب آن ها می شوید بازسازی خانه  می توانید الهام بگیرید و آن را منحصر به فرد اجرا کنید.  • بازسازی خانه
  • بازسازی خانه
  • بازسازی خانه
  • بازسازی خانه

انواع پروژه های باهور