ساخت انباری

نوع پروژه : مسکونی

محدوده آدرس : تهرانپارس غربی

فضای طراحی : 8 متر

ویژگی های پروژه : ساخت این سازه تماما به صورت جوشکاری بوده و از هرگونه پرچ و پیچ به خاطر امنیت سازه استفاده نشده است . ساخت اسکلت با پروفیل قوی، ورقه های ذخیم و چهارچوب محکم جهت استحکام در ورودی ، از دیگر ویژگی های ساخت سازه رعایت فضای موجود و قابل استفاده برای پارک خودرو هم میباشد

ساخت انباری

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که واحد بازسازی خانه در یک آپارتمان خریده اید اما انباری هایی که به بازسازی خانه تعلق دارد یا به تعداد کافی نیست و یا ابعاد آن جوابگوی نیاز شما نبوده باشد.در این شرایط بازسازی خانه می توان یک انباری جهت ایجاد فضایی برای قرار دادن وسایل استفاده کرد.

می توان آن را هم در پارکینگ و هم در پشت بام قرار داد زیرا شرایط هر بازسازی خانه آپارتمان با دیگری متفاوت بوده و باید دید که بستر لازم جهت اجرای این کار در کدام محل محیا می باشد و حتی می توان دربازسازی خانه حیاط ساختمان نیز آن را اجرا نمود .

نکته مورد توجه قیل از اقدام به ساخت انباری در بازسازی خانه واحد های مسکونی این است که باید از مابقی اعضا ساختمان رضایت کسب نمود تا ساخت بازسازی خانه آن باعث مزاحمت باقی ساکنین نگردد
  • بازسازی خانه
  • بازسازی خانه
  • بازسازی خانه
  • بازسازی خانه
  • بازسازی خانه
  • بازسازی خانه
  • بازسازی خانه

انواع پروژه های باهور